Двоголосе слово. Що таке Двоголосе слово? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Двоголосе слово. Що таке Двоголосе слово? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Двоголосе слово (двоголосся) — окремий тип слова в літературі, досліджуваний металінгвістикою. Д. с. одночасно належить двом суб’єктам мовлення, виражаючи два відмінні наміри, два погляди чи значеннєві позиції, які перебувають у діалогічному відношенні. Сам факт і спосіб подачі такого слова зумовлює появу в ньому другого голосу, власне, голосу розповідача (нарратора) чи автора. М. Бахтін у праці Проблеми поетики Достоєвського (1963) окреслює два різновиди Д. с: односпрямоване і різноспрямоване слово.

Перший різновид характерний для стилізації, прикладом другого може бути пародія. Д. с: виділяється як окремий тип слова на тлі одноголосих слів-предметів або слів опредмечених. Д. с. характерне для епічної поліфонії, хоча з’являється і в інших сферах. Різновиди двоголосся проявляються, крім стилізації і пародії, в таких жанрах, як памфлет, сатира, гумореска, драма та ін.

Двоголосе слово. Що таке Двоголосе слово? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *