Енциклопедія. Що таке Енциклопедія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Енциклопедія. Що таке Енциклопедія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Енциклопедія (грецьк. encyclopedie — коло знань) — науково-довідкове видання, яке об’єднує в алфавітному або систематичному порядку найістотнішу інформацію з усіх (універсальна Е.) або окремих (галузева Е.) галузей знань. Літературна Е. — один із видів галузевих Е. Сучасне значення літературної Е. пов’язане з виданням наприкінці XIX ст. Універсального словника літератур Г. Вапро (Париж,1876-77) та Енциклопедії світової літератури в США (т. 1-20. — Нью-Йорк, 1885-91). Інформацію енциклопедичного типу про українську літературу накопичено у поетичній антології Українська муза (1908), Десять років української літератури (1917-27) О. Лейтеса і М. Яшека (т. 1-2,1928), бібліографічному словнику Українські письменники (т. 1-5. — К., 1960-65), а також у виданнях: Литературная энциклопедия (т. 1-9, 11 — М., 1929-39; т. 10 і 12 не вийшли), Краткая литературная энциклопедия (т. 1-8, т. 9 додатковий — М., 1962-78), Словарь книжников и книжности Древней Руси (вип. 1-3, 1987-89). У 1988-96 вийшли т. 1-3 Української літературної енциклопедії. Першою персональною літературною Е. в Україні став Шевченківський словник (т. 1-2 — К., 1976-77; Держпремія УРСР ім. Т. Шевченка 1980). Персональні літературні Е. за кордоном: перша — Дантівська енциклопедія Дж. Скартацціні (т. 1-3 — Мілан, 1896-1905), Малий Стендалівський словник А. Мартіно (Париж, 1948), Довідник з Гете (т. 1-4 — Штутгарт, 1955-61), Дантівська енциклопедія (т. 1-5 — Рим, 1970-76).

До цього типу видань належать Лермонтовская енциклопедия (М.,1981), довідники Янка Купала (Мінськ, 1986), Францыск Скарына і яго час (Мінськ, 1988). Виданнями енциклопедичного типу вважаються також термінологічні словники (Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів В. Лесина, О. Пулинця, К.,1971).

Особливе місце серед Е. посіла Енциклопедія українознавства (1955-1984) за редакцією В. Кубійовича, що стала безцінним внеском в осмислення національної культури, в осягнення універсалій національної ментальності.

Енциклопедія. Що таке Енциклопедія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *