Філософія і література. Що таке Філософія і література? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Філософія і література. Що таке Філософія і література? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Філософія і література — багатоаспектна проблема, в процесі осмислення якої розкривається роль філософії у творчості письменника, її значення для розуміння та інтерпретації художніх творів, роль мистецтва слова в поширенні філософських ідей. Для літературознавства суттєве значення має грань проблеми, позначена терміном філософія літератури. Внаслідок особливої уваги письменника до універсальних аспектів буття, світобудови, сенсу людського життя його літературні тексти набувають філософської наповненості. У такому разі філософія виявляє свою природу як любомудріє, як глибина мислення, що виявляється не тільки в системі спеціальних понять і категорій, а й у художніх образах. Філософічність літератури піднімається понад естетичні виміри художніх текстів, виступаючи тим загальним, що може об’єднати різні твори одного чи декількох авторів. У такому сенсі існує, приміром, проблема правди-істини у творчості Т. Шевченка, чужини в українській поезії від Т. Шевченка до В. Стуса.

Мистецтво слова полягає в такому розгортанні сюжетів, композиції творів різних родів, які забезпечують, увиразнюють, інтимізують розвиток філософської ідеї як емоційного пафосу (Марія Т. Шевченка, Мойсей І. Франка, ліричні цикли Лесі Українки, М. Рильського, Є. Маланюка, М. Бажана, Л. Первомайського, Олега Ольжича, І. Муратова, І. Калинця та інших). У певному розумінні філософія літератури означає тотожність філософії і літератури в їх пошуках та осягненні істини, її особистісного вияву (див.: Філософська лірика).

Філософія і література. Що таке Філософія і література? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *