Фонема. Що таке Фонема? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Фонема. Що таке Фонема? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Фонема (грецьк. phonema — звук, голос) — найменша неподільна звукова одиниця мови, що поєднує в собі різні диференціальні ознаки і служить для побудови та розрізнення морфем і слів. У мовленні реалізується у звуках, що називаються алофонами, або варіантами. Уперше термін Ф. використав французький мовознавець А. Дуфрі — Держене в 1873 у значенні мовний звук. Згодом цей термін із значенням прамовне джерело для різних звукових континуантів у споріднених мовах використав Ф. де Соссюр (1879). М. Крушевський надавав йому первісного значення морфонеми, тобто спільної бази звуків, що творять морфонологічне чергування, наприклад: нош-у, нос-иш. Дальшого розвитку термін Ф. як звукотип набув у працях Я. Бодуена де Куртене та М. Крушевського. Остаточно поняття Ф. викристалізоване у працях представників т. зв. празького лінгвістичного гуртка, зокрема в монографії М. Трубецького Основи фонології (1939). Окреслюють різноманітні варіанти Ф., серед яких найосновніші: Ф. актуалізована, тобто відтворена у мовленні в одному із своїх значень; Ф. аномальна — звуки, що випадають із фонологічної системи певної мови ї мають специфічну, обмежену сферу використання (сполучення тпру, пс, тс);

Ф. непарна — та, що не входить у корелятивні пари, тобто не творить співвідносних пар за жодною із диференціальних ознак (українські й, ф); Ф. парнопротиставна (корелятивна, парноопозиційна), тобто входить у корелятивну пару (б — п, д — т, з — с і под,); Ф. надсегментна — звукова одиниця, яка вносить зміни у семантику слова без зміни його сегментного складу (замок — замок); Ф. сегментна (лінійна) — та, яка відрізняє один компонент фонологічної опозиції від другого (бік — пік, лук — лак). Цими особливостями Ф. широко користується художня література, передовсім поезія (римування, алітерація, каламбур тощо).

Фонема. Що таке Фонема? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *