Гетерофемія. Що таке Гетерофемія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Гетерофемія. Що таке Гетерофемія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Гетерофемія (грецьк. heteros — інший, означає різнорідність; друга частина терміну походить від імені давньогрецької богині правосуддя Феміди) — помилкова заміна певного слова близьким йому за звучанням, але не за змістом. Так, словосполучення духовне явище стосується духівництва, хоч часто воно вживається у розумінні причетності до Духу, що у цьому випадку мусило б мати відповідний вигляд: духове явище. Приклади Г. трапляються і в текстах художньої літератури. У циклі Нічні концерти М. Бажана, зокрема у поезії, присвяченій бразильському композитору Вілла-Лобосу, замість танцю маламбо вжито слово кіломбо, що означає вуличну назву публічного дому:

Танцюй же кіломбо, хлопче!
Підплескуй кіломбо, дівча!
Хай землю ваш запал завзятіше топче.
Гуртом! Гуртом! Плечем до плеча!

У сучасній українській мовленєвій практиці, захаращеній русизмами, дається взнаки міжмовна Г. (українське слово рожа — квітка, російське рожа — вульгарна назва обличчя; українське калитка — гаманець, російське калитка — хвіртка і т. д.), що породжує хворобливі білінгвічні явища, висвітлені художньою літературою (Дзвоник Б. Грінченка, Мина Мазайло М. Куліша, Кирильцьо О. Підсухи).

Гетерофемія. Що таке Гетерофемія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів