Глосолалія. Що таке Глосолалія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Глосолалія. Що таке Глосолалія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Глосолалія (грецьк. glossa — мова і lalein — говорити) — мовленнєвий потік з порушенням мовних нормативів, що проявляється під час ворожінь, замовлянь, магічних ритуальних дійств. Елементи Г. спостерігаються у мовленні дитини, котра не лише засвоює національний словник, а й активно займається словотворенням. На цю особливість звернув увагу В. Шкловський, обґрунтовуючи право футуристів на мовні експерименти. Проблема Г. в художньому аспекті цікавила не лише авангардистів, а й поетів з тонким естетичним чуттям, наприклад, П. Тичину, котрий використовував її з притаманним йому збереженням естетичної міри, зокрема у філігранно евфонічному вірші La bella Fornarina:

Гуляв над Тібром Рафаель
в вечірній час в іюні.
— Се сум, се сон, лелію льо,
льолюні я, льолюні […]

Російські футуристи витворили свій варіант Г., названий заумью.

Глосолалія. Що таке Глосолалія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів