Інтермедія. Що таке Інтермедія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Інтермедія. Що таке Інтермедія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Інтермедія (лат. intermedius — проміжний, середній) — невеличкий розважальний драматичний твір, який виконують між актами вистави. В європейському театрі пережила кілька видозмін — від коментувань Дияволом і Богом попередньої дії, інтерпретацій античних сюжетів до музичних і танцювальних номерів (інтерлюдій). В українській драматургії XVII-XVIII ст., де в основному експлуатувалися старо — та новозавітні сюжети, які не давали можливості адекватно й оперативно реагувати на тодішні суспільно-політичні події, І. віддзеркалювала дійсність, починаючи з XVII ст. .: зафіксовано міжнаціональні стосунки, конфесійні проблеми тощо. Збереглося понад 50 L, зокрема Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського. І. лягли в основу української побутової драми, комедії. Вплив І. відчутний у творчості І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, М. Старицького та ін.

Інтермедія. Що таке Інтермедія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів