Канва. Що таке Канва? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Канва. Що таке Канва? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Канва — рівень у структурі драми, який відповідає її підтекстові. Термін запроваджений у теорію драми К. Станіславським. Понятійний зміст і функціональне призначення К. окреслені М. Поляковим. Поняття і термін К. — більш органічні і специфічні саме для драми, сутність якої визначається орієнтацією на театральну виставу. Внаслідок цього п’єса як літературна основа драми обмежена часом і простором, що змушує драматурга давати більше смислове навантаження на кожен елемент її структури. К. відбиває те, що в розмовній мові називають підводною течією дії, а психологи — зіткненням мотивів, які визначають вчинки дійових осіб, але не поіменовані в їх репліках, не відбиті на сюжетно-подієвому, фабульному рівнях. К. Станіславський виділяв план зовнішньої структури п’єси і план внутрішньої структури п’єси, яким у його концепції відповідали поняття сюжету і К. Сюжет драми — подієвий ланцюг у просторово-часовій послідовності, а К. — це підсюжетне, надхарактерне, надсловесне явище.

І тільки контекст дає систему засобів для виявлення підтексту в літературному творі і К. у драмі—виставі (п’єси М. Метерлінка, А. Чехова, С. Черкасенка, драматичні поеми Лесі Українки, сучасна драматургія абсурду тощо). Відношення сюжет — канва породжують драматичну напругу в межах однієї системи взаємин і внутрішньої взаємодії дійових осіб, зумовлюють логіку дії. Індивідуальність персонажа драми розкривається глядачеві тільки у взаємодії.

Канва. Що таке Канва? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *