Класовість літератури. Що таке Класовість літератури? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Класовість літератури. Що таке Класовість літератури? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Класовість літератури — у соціологічному літературознавстві — одна із псевдоестетичних категорій, яка утилітаризує поняття ідейності літератури, підкреслюючи залежність художніх явищ від класових інтересів основних верств суспільства, зокрема панівного класу. К. л. проявляється в тому, що, по-перше, література немовби відображає станове розшарування суспільства і класову боротьбу там і тоді, де і коли вона виникає; по-друге, письменник, мовляв, навіть мимоволі виражає своє ставлення до класових взаємин і свою симпатію до одного з класів; по-третє, твори художньої літератури використовуються класами (партіями) в ідеологічній боротьбі. Абсолютизована теорія класової боротьби як рушійного джерела суспільного розвитку, перенесена в літературознавство, завдала йому непоправної шкоди у 20-30-ті XX ст. Вульгарні соціологи спочатку ототожнювали К. л. із соціальним походженням письменника, тому відкидали класику, критикували попутників за їх буржуазну свідомість ; не визнаючи різниці між реальним автором, образом автора, оповідачем і персонажами, переслідували письменників за ідеологічні збочення, якщо знаходили у творі будь-які висловлювання, що не відповідали ідеології комунізму. Переглядаючи вульгарний соціологізм, але послідовно дотримуючись принципів класового підходу до аналізу суспільних явищ, радянське літературознавство, починаючи з 60-х, і далі обстоювало діалектику класового, національного і загальнолюдського в художній літературі і прагнуло в такий спосіб осмислити специфіку мистецтва слова, уникати крайнощів соціологізаторства, однак і це не давало можливості об’єктивно вивчати всю складність історико-літературного процесу, належно поціновувати творчі шукання, експериментаторство багатьох митців.

Поза увагою літературознавства залишалися проблеми поетики, нові методи дослідження мистецтва слова тощо або розроблялися неповно, спрощено, відповідно до засад класової пропаганди, ідеологічної боротьби. І все ж у кращих Працях про К. л. вдавалося обґрунтовувати і національну своєрідність, і загальнолюдський пафос літератури, викриваючи недолугість кон’юнктурних писань на тему класової ненависті, підтримуючи тих письменників, які пробували бодай езоповою мовою показувати звиродніння більшовизму (Собор і Твоя зоря О. Гончара, Катастрофа і Спектакль В. Дрозда, Левине серце і Південний комфорт П. Загребельного, повісті Вал. Шевчука та ін.).

Класовість літератури. Що таке Класовість літератури? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *