Концептуальне мистецтво. Що таке Концептуальне мистецтво? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Концептуальне мистецтво. Що таке Концептуальне мистецтво? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Концептуальне мистецтво — мистецтво, яке самовизначається через власний смисловий знак, тобто концепт (лат. Conceptus — думка, поняття). При цьому цінність мистецтва вбачається не в його міметичних властивостях, а в ідеї про нього, у низці коментарів про його природу. На відміну від реалізму,’ схильного до вживання синтетичних описових речень, до зображення життя у формах життя, К. м. вдається до аналітичних речень, в яких пропонується визначення художньої діяльності. Тавтологічний характер такого тексту у тексті відбивається в абстрактній граматиці, протиставленій фізичним сутностям, відображеним у слові. Лексичні засоби та інформаційне призначення мови тут не відіграють особливої ролі. Мета митців — створити нематеріальний, неонтологічний об’єкт, функцію перцептивної поведінки. Тому наголос переноситься з матеріального модусу (лат. Modus — міра, засіб) на пропозиціональний, визнається пропозиція, а не художній твір, акт сприймання, а не предмет сприйняття.

Основи К. м. опиралися на філософію неопозитивізму (Л. Вітгенштейн, А. Айєр та ін.), на засади структуралізму, на досвід авангардизму, передовсім кубізму. Визначальні положення К. м. викладені у програмній статті Дж. Кошута Мистецтво після філософії (1969), розгорнуті В. Берджином, А. Берном, М. Рамсденом, Г. Хааке, Д. Х’юбшером та ін. У художній практиці (малярстві, літературі тощо) прихильники такої мистецької тенденції переймалися затемненням змісту, езотеричним тайнописом, мовним ритуалом. Тавтологічний прийом часто зводився до лаконізму парадоксальної фрази (Л. Камнітцер: Це — дзеркало. Ви — написане речення ; Й. Оно: Візьміть звук зі стрілою каменя і т. п.) або ж повного її заперечення (сто ксерокопій з чистого листка паперу А. Берна). Хоч К. м. оформилось у другій половині XX ст., його елементи існували значно раніше, ніж виник авангардизм, зокрема у добу бароко (див.: Центон).

Концептуальне мистецтво. Що таке Концептуальне мистецтво? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *