Лексика. Що таке Лексика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Лексика. Що таке Лексика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Лексика (грецьк. lexikos — словесний, словниковий) — сукупність слів мови, її словниковий склад. Термін використовується і стосовно окремих пластів словникового складу (побутова Л., поетична Л. і та ін.), і для позначення всіх слів, властивих якому-небудь художньому творові (Л. Слова про Ігорів похід) чи вжитих тим чи іншим письменником (Л. Т. Шевченка). За походженням слова поділяються на споконвічно українські і запозичені (див.: Лінгвістичні запозичення). Значний пласт Л. складають інтернаціоналізми (революція, демократія, космос). За сферою вживання визнається Л. загальновживана, яку використовують усі носії мови незалежно від професії, освіти, місця проживання тощо, і Л. обмеженого використання (професійна Л., діалектологічна Л., просторова Л., жаргонна Л., офіційно-ділова Л — і т. п.). З погляду експресивно-стилістичного застосовується Л. нейтральна і Л. стилістично забарвлена (експресивна Л-, поетична Л., вульгарна Л., абстрактна Л. тощо).

Всі шари Л. використовуються у художніх творах з певною стилістичною метою. Л. прямо чи опосередковано відображає дійсність, реагує на зміни в житті народу. Слова можуть виходити з активного користування у зв’язку з втратою предметів і явищ (історизми), а також через заміну їх більш виразними лексемами (архаїзми). З другого боку, Л. постійно поповнюється новими словами на позначення нових предметів, явищ, понять (неологізми). Саме в Л. проявляється можливість індивідуальної творчості письменника. В індивідуальному новотворі автор шукає найдосконалішої форми для вираження своїх думок, настроїв, почуттів. Так., неологізми М. Семенка бігорух, рухообіги, життєбензин, експресо-вітер, автотрам допомагають відтворити темпоритм сучасного поетові міста.

Лексика. Що таке Лексика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *