Лінгвістика тексту. Що таке Лінгвістика тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Лінгвістика тексту. Що таке Лінгвістика тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Лінгвістика тексту (франц. linguistique, від лат. lingua — мова), або Транс лінгвістика — царина сучасного мовознавства, покликана віднаходити та описувати систему категорій тексту, визначати своєрідні мовні складники змісту та форми, висвітлювати різновиди зв’язків між окремими частинами та усталеними правилами вираження цих зв’язків. Предметом осмислення Л. т. вважаються текстотвірні засоби (лексичні та семантичні повтори слів, застосування займенників, порядок слів, членування речень тощо) та змістові категорії (зв’язність, смислова рівновага мовних компонентів, підкреслення відповідного елементу тексту та ін.). Поняття текст частіше вживається у значенні викінченої, правильно оформленої зв’язної послідовності об’єднаних за змістом речень.

У художній літературі Л. т. сприяє осягненню специфічних мовних засобів, що відбивають у певному творі авторську позицію, дає змогу прояснити закономірності організації текстів у певних літературних жанрах, у розв’язанні питань поетики тощо (див.: Металінгвістика).

Лінгвістика тексту. Що таке Лінгвістика тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *