Ліпометрія. Що таке Ліпометрія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Ліпометрія. Що таке Ліпометрія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Ліпометрія (грецьк. lеіро — не вистачати і metron — міра) — відсутність початкового ненаголошеного складу у першій стопі віршового рядка (ямб, амфібрахій, анапест). Так, у вірші В. Підпалого У квітні, написаному п’ятистопним ямбом, пропущено ненаголошений склад у першій стопі першого віршового рядка:

Хвиль олов’яну сірість понад ставом
скрашають верб підсинені ряди…

Ліпометрія. Що таке Ліпометрія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів