Ліричний суб’єкт. Що таке Ліричний суб’єкт? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Ліричний суб’єкт. Що таке Ліричний суб’єкт? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Ліричний суб’єкт (лат. subjectum — підкладене) — уявна особа (синонім героя ліричного), яка висловлюється в ліричному творі і через нього виражає свої переживання, переконання, а водночас визначається цим твором. На відміну від автора, який побутує незалежно від слів, Л. с. — текстова конструкція нової поетичної реальності, спричинених актів мовлення, які здійснюються в ліричному монолозі, і виражених, переданих ними значень. У вірші М. Семенка Поет’7 слова Я про тихі тіні співаю / і про боязну в серці гру належать Л. с. який, на відміну від ліричного героя, у цьому творі виконує роль адресата та адресанта, конкретизує певну творчу постать і водночас при проголошенні власного індивідуального Я, потенційно, як узагальнений образ, стосується інших митців; визначає сутність і сенс їхньої творчості. Образ Л. с. твориться не тільки значеннями висловлених ним слів і фраз, але також згаданими екстремами, які відбивають емоційний стан суб’єкта, його ставлення до себе і до навколишнього світу, разом з тим й оцінну позицію. У ліриці суб’єкт постає центром висловлювання, і згаданий у ньому чи за його допомогою зовнішній і внутрішній світ з’являється через його суб’єктивне сприйняття. Це відрізняє Л. с. як від наратора, який достосовує свої висловлювання до незалежної від нього дійсності, так і від дійової особи в драмі, змушеної своєю мовою творити для себе ситуацію у середовищі, впливаючи на нього. Хоча Л. с. — текстова конструкція і часто фіктивна постать, та все ж він може залишатися в тісному зв’язку з реальним автором і бути його porte-parole. Одначе це залежить від конкретного твору і від літературної умовності, яка спричиняє характер відношень між реальним автором і тим суб’єктом. Романтизм і експресіонізм розуміли Л. с. як безпосереднього виразника переживань і переконань автора, натомість інші стилі, такі як символізм, неоромантизм чи деякі течії поетичного авангарду трактували вірш як самодостатній твір, незалежний своїм побутуванням і властивостями від реального автора та його біографії.

Л. с. може дистанційно виступати спричинником актів мови і актів психічних (Я хочу кожний день все слів нових, М. Семенко), приховуватися в описі (Сміються, плачуть солов’ї / І б’ють піснями в груди, — О. Олесь), або поставати у ставленні до іншої особи (О панно Інно…, — П. Тичина). Інколи той суб’єкт виступає в займенниковій формі Ми, як виразник збірних почуттів і прагнень (Здається, я і є, і мов мене немає, / то я моє злилось з народу ми дзвінким, — В. Сосюра). Така форма характерна для патріотичної, релігійної і революційної лірики — для ситуацій, в яких особа підкреслює свою належність до спільноти.

Ліричний суб’єкт. Що таке Ліричний суб’єкт? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *