Літературний вплив. Що таке Літературний вплив? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Літературний вплив. Що таке Літературний вплив? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Літературний вплив — явище в літературному процесі, суть якого полягає в переході естетичної інформації від одного письменника (течії, напряму) до іншого; одна з форм літературної взаємодії, міжнаціональних літературних зв’язків. Л. в. — результат творчих контактів, які характеризуються різним ступенем активності літературних джерел і тих, що їх приймають. Безпосередні чи опосередковані зв’язки між письменниками зумовлюють наявність у їхніх творах спільних чи подібних елементів (мотивів, ідей, персонажів, прийомів, носіїв стилю). Одначе їх не можна трактувати як Л. в. Подібність літературних явищ у різних Письменників може бути типологічним сходженням, збігом, власне впливом або запозиченням. Л. в. у точному розумінні цього поняття — це свідома передача письменником-наставником свого досвіду літературним початківцям або проникнення в чужу свідомість змістових елементів, формальних особливостей твору в процесі його естетичного сприймання іншим письменником, який мимоволі підпадає під вплив автора і використовує його досвід у власній творчості. В процесі літературного спілкування активними є обидва компоненти: той, що передає естетичний досвід, і той, що його приймає. Так відбувається художня рецепція. У науковій компаративістиці вивчається спочатку загальна суспільно-естетична ситуація, в якій здійснюється літературна взаємодія, і тільки докладне обстеження компонентів взаємодії, врахування ступеня розвитку національних літератур, специфіки творчості письменників, естетичних потреб і культурних спроможностей читацьких груп дає підставу констатувати наявність Л. в. чи свідомого наслідування, запозичення художньо досконалих зразків творчості.

Перебільшення ролі Л. в. чи потрактування будь-якої подібності в творчості різних митців, національних літератур як Л. в. іронічно називають впливологією. Зразки науково коректного використання терміну Л. в., застосування історико-порівняльного і типологічного методів, з допомогою яких встановлюються Л. в., знаходимо в Історії української літератури Д. Чижевського. Так, окреслюючи значення українського романтизму, він пише: Вплив романтики на пізнішу українську літературу значний: те, що романтика дала українській літературі найбільшого поета нового часу, значною мірою спричинилося до надзвичайної сталості романтичного впливу…Впливи романтики — почасти формальні, почасти тематичні. Без наукового дослідження Л. в. неможливо вивчати ні літературну спадкоємність, діалектику традицій і новаторства, ні оновлення традицій, руйнування стереотипів, ні тим паче художній прогрес.

Літературний вплив. Що таке Літературний вплив? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *