Мелодрама. Що таке Мелодрама? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Мелодрама. Що таке Мелодрама? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Мелодрама (грецьк. melos — пісня, drama — дія) — 1. У XVII-XVIII ст. у Франції й Італії — те ж саме, що й опера. 2. Із середини XVIII ст. — драматичний твір, в якому діалоги та монологи дійових осіб супроводжувалися музикою (Пігмаліон Ж. -Ж. Руссо, 1762; Орфей Є. Фоміна, текст Я. Княжніна, 1792 та ін.). 3. Різновидність європейської драми XIX ст., характерними рисами якої були: відверта морально-дидактична тенденція, гостра інтрига, гіперболізоване зображення пристрастей (сльозливість), прямолінійний поділ героїв на добрих і злих. Як жанр драматургії бере початок у міщанській драмі. Особливої популярності набула в часи французької революції 1789-94, суперечливо відобразивши собою потяг мас до Мистецтва та їхню ідейну й естетичну незрілість.

У Росії М. з’явилась у 20-х XIX ст., проймалася монархічними тенденціями (п’єси Н. Кукольника, М. Полевого). В українській літературі XIX ст. побутово-етнографічні М. писали І. Гушалевич (Підгоряни), С. Воробкевич (Гнат Приблуда), О. Суходольський (Помста, або Загублена доля) та багато ін. Елементи М. наявні і в деяких п’єсах М. Старицького (Циганка Аза) та М. Кропивницького (Дай серцю волю, заведе в неволю). За поверховість характерів і змісту М. гостро критикували Г. -Е. Лессінг, М. Гоголь, М. Щепкін, І. Франко, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський. У сучасній критиці М. іронічно називають недосконалі п’єси, в яких глибина драматичних конфліктів підмінюється зіткненням банальних пристрастей.

Мелодрама. Що таке Мелодрама? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *