Металогія. Що таке Металогія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Металогія. Що таке Металогія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Металогія (грецьк. meta — через, після та logos — слово) — вживання слів у переносному значенні на відміну від автології, основа розбудови тропів. Приклад яскравого металогічного мислення — лірика М. Воробйова:

Вода догоряє під кленом.
В ній клен догоряє під кленом.
І скляр зупинився, стоїть…
Не треба — кажу — не скліть.

Звичайна осіння картина у металогічному баченні поета набуває глибокої філософської місткості, переймається гостро драматичним переживанням.

Металогія. Що таке Металогія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів