Об’єднання реального мистецтва. Що таке Об’єднання реального мистецтва? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Об’єднання реального мистецтва. Що таке Об’єднання реального мистецтва? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

ОБЕРНУ (Об’єднання реального мистецтва) — театральна група, що існувала у Ленінграді на межі 20—30-х XX ст., мала літературну секцію (К. Вагінов, О. Введенський, М. Заболоцький, Д. Хармс, І. Бехтерев та ін.), представники якої проголосилися творцями не лише нової поетичної мови, а й нового почуття дійсності. Набутком мистецтва, на їхню думку, має бути конкретний предмет, очищений від літературної та побутової шкаралущі, який передається в поезії з точністю механіки через зіткнення словесних смислів. В обериутів як типових авангардистів проявилася тенденція до алогізму, гротеску і т. п., що виражали певну конфліктність світобудови, одночасне використання різних за протилежним значенням поетичних прийомів (так званий дуалізм):

Галя С, галина Ко
Миколая галя ман
Лико лема ляга со
Коло галі Миколан […]
(Д. Хармс).

Принципи обериутської поезії втілилися і в драматургії, зокрема у п’єсах О. Введенського Ялинка в Івановичах, Довкіл можливо Бог та ін. попередників європейського театру абсурду, конкретної поезії.

Об’єднання реального мистецтва. Що таке Об’єднання реального мистецтва? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів