Персонаж. Що таке Персонаж? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Персонаж. Що таке Персонаж? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Персонаж (лат. persona — особа, франц. personnage — маска актора) — постать людини, зображена письменником у художньому творі, загальна назва будь-якої дійової особи кожного літературного жанру. Олюднені, оживлені образи речей, явищ природи, особин тваринного світу в казках, байках, притчах та деяких інших жанрах також називають П. Деякі літературознавці ототожнюють П. з героєм, вживають ці слова як синоніми, тому мовлять про літературних героїв, допускаючи логічну суперечність, коли класифікують героїв на позитивних і негативних, адже смислове наповнення поняття герой включає такі моральні чесноти, як відвага, хоробрість, самовідданість (чи навпаки), концентрація типових для свого часу якостей, виділення з-поміж мас.

Натомість П. — експресивно нейтральне поняття, яке означає постать літературного твору з будь-якими психічними, особистісними якостями, моральними, ідеологічними, світоглядними переконаннями — постать як текстуальну позицію, антропо-морфологічно окреслену, незважаючи на те, чи мала вона свого прототипа, чи цілковито витворена митцем (Ярослав Мудрий і Сивоок у П. Загребельного).

Персонаж. Що таке Персонаж? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів