Плеоназм. Що таке Плеоназм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Плеоназм. Що таке Плеоназм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Плеоназм (грецьк. pleonаsmos — надмірність, надлишок) — стилістична фігура, де повторюються однорідні слова та. звороти, подеколи немовби зайві за змістом, але необхідні за вимогами художньої композиції. П., як один з проявів ретардації, широко вживається у фольклорі, приміром, у Думі про козака Голоту: Поле килиїмське хвалить-вихваляє. У поезії П. зумовлюється ритмо-інтонаційними, градаційними, смисловими та іншими чинниками:

Я — жайвір по натурі. Не для мене
Перо совине, хитромудро вчене.
Ще цілий вік писать мені готове
Перо ясне, ранкове, жайворове
(І. Драч).

Плеоназм. Що таке Плеоназм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів