Порівняння. Що таке Порівняння? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Порівняння. Що таке Порівняння? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Порівняння — троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою компаративної зв’язки, тобто єднальних сполучників: як, мов, немов, наче, буцім, ніби та ін. (Блукай та їж недолі хліб і вмри, / Як гордий флоренцієць, у вигнанні — Ю. Клен) або предиката — подібний, схожий, нагадує, здається та ін. (На людське серце свічка є подібна — Б. -І. Антонич). Своєю рухливою синтаксичною структурою, розширенням часового та просторового аспектів (минуле та майбутнє) П. різниться від метафори, де неприпустимі обставини часу та місця, — лаконічної образної формули, що посідає місце предиката у реченні.

Подеколи у П. опускаються сполучники, наближаючи його до метафори: Книга — морська глибина (І. Франко). Трапляються випадки вживання П. у художніх текстах у вигляді придієслівного орудного відмінка: Кришталь, кришталь…і золоті ворота/ Горять На сонці дорогим вогнем (О. Зуєвський). Цей троп має велику традицію, він широко застосовується в усній народній творчості (Парубок, мов явір, дівчина, як зоря та ін.).

Порівняння. Що таке Порівняння? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів