Порівняння. Що таке Порівняння? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Порівняння. Що таке Порівняння? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Порівняння — троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою компаративної зв’язки, тобто єднальних сполучників: як, мов, немов, наче, буцім, ніби та ін. (Блукай та їж недолі хліб і вмри, / Як гордий флоренцієць, у вигнанні — Ю. Клен) або предиката — подібний, схожий, нагадує, здається та ін. (На людське серце свічка є подібна — Б. -І. Антонич). Своєю рухливою синтаксичною структурою, розширенням часового та просторового аспектів (минуле та майбутнє) П. різниться від метафори, де неприпустимі обставини часу та місця, — лаконічної образної формули, що посідає місце предиката у реченні.

Подеколи у П. опускаються сполучники, наближаючи його до метафори: Книга — морська глибина (І. Франко). Трапляються випадки вживання П. у художніх текстах у вигляді придієслівного орудного відмінка: Кришталь, кришталь…і золоті ворота/ Горять На сонці дорогим вогнем (О. Зуєвський). Цей троп має велику традицію, він широко застосовується в усній народній творчості (Парубок, мов явір, дівчина, як зоря та ін.).

Порівняння. Що таке Порівняння? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *