Позитивний персонаж (Герой). Що таке Позитивний персонаж (Герой)? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Позитивний персонаж (Герой). Що таке Позитивний персонаж (Герой)? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Позитивний персонаж (Герой) — дійова особа твору, персонаж, який є носієм авторського кредо (образ Сомка у романі П. Куліша Чорна рада, Володька та Матвія Довбенків у романі У. Самчука Волинь). У фольклорі, давній українській літературі, літературі новій, включаючи епоху класицизму, поняття позитивний герой та ідеальний герой не розмежовувалися. П. п. наділявся всіма моральними чеснотами, що призводило до певного схематизму в зображенні. Ця традиція поступово ламалася, особливо в епоху т. зв. сталінського ампіру (теорія безконфліктності). Герой як образ людини в літературі виконує у творі повноцінну естетичну та пізнавальну функції тільки за умови саморозкриття в динаміці, розвитку, пошуку, через систему спроб та помилок. Якщо розглядати проблему під таким кутом зору, то ідеальні позитивні герої у літературі — проблематичні. Поділ героїв на позитивних і негативних цілком умовний. Важливі фундаментальні засади, з яких розглядається твір у цілому та герой зокрема (роман Сад Гетсиманський та його головний герой з позицій загальнолюдських є позитивним; з погляду теорії соціалістичного реалізму — негативним).

Позитивний персонаж (Герой). Що таке Позитивний персонаж (Герой)? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів