Публіцистична лірика. Що таке Публіцистична лірика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Публіцистична лірика. Що таке Публіцистична лірика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Публіцистична лірика — тенденційні ліричні твори, в яких виражаються актуальні світоглядні, політичні та ін. погляди. Предметом П. л. є цінності ідеологічні, соціальні, подеколи за рахунок естетичних. Мета вірша — утвердження або заперечення якоїсь думки. Часопростір (хронотоп) вірша конкретизований. Розвиток ліричного сюжету — це хід полеміки, притаманний тому чи іншому поетові. Адресат віршів подвійний — конкретна особа, група, а також широке коло читачів. Спосіб поетичного вираження — художня декларація. У публіцистичних поезіях знаходять втілення такі специфічні властивості публіцистичного образу, як персоніфікація понять, народження образу з ідеї, таке злиття емоційного з раціональним, при якому метафоричність чіткіше окреслює думку. Образ-деталь, образ-теза, образ-символ, образ-алегорія знаходять у них безпосереднє застосування. П. л. дає уявлення про велике, загальне, переконує силою емоційної дії, а не логікою фактів, хоч і факт сам по собі може мати значення, але в контексті емоційного зворушення.

Іноді достатньо створення емоційно переконливої картини, з якої й випливає відповідний висновок (наприклад, у вірші І. Драча Божевільний автомобіль). У публіцистичних віршах поети прагнуть показати об’єкт утвердження або заперечення для того, щоб через його зображення підвести читача до справедливості своєї декларації, лірико-публіцистичного висновку (Дорога на Чорнобиль Б. Олійника; Балада про вчителя, Шабля Богдана Хмельницького І. Драча). П. л. має свої жанрові форми: відкритий лист, репортаж, щоденник, послання, монолог та ін.

Публіцистична лірика. Що таке Публіцистична лірика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *