Редагування. Що таке Редагування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Редагування. Що таке Редагування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Редагування (лат. redactus — впорядкований) — вид фахової діяльності у пресі і книговиданні, пов’язаної з підготовкою до випуску в світ творів друку та аудіовізуальної продукції; складова частина видавничого процесу, зміст якої полягає у творчій роботі редактора над рукописом твору з метою його поліпшення, підготовки для поліграфічного відтворення і випуску в світ. Сучасне уявлення про Р. почало формуватися з виникненням книгодрукування (в Європі — середина XV ст.). З розподілом праці Р. виділилося в самостійний вид фахової діяльності. З другої половини XIX ст. відбувається спеціалізація редакторської праці.

Редагування. Що таке Редагування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів