Редакція. Що таке Редакція? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Редакція. Що таке Редакція? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Редакція (франц. redaction, від. лат. redactus) — літературне опрацювання, підготовка тексту до друку; організація (колектив), що здійснює підготовку і випуск у світ друкованих видань; різновид, варіант того самого твору.

Редакція. Що таке Редакція? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів