Ритміка. Що таке Ритміка? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Ритміка. Що таке Ритміка? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Ритміка (грецьк. rhythmikos — мірний, рівномірний) — вчення про ритм. Цей термін у віршознавстві вживається у двох значеннях: лад ритму певного віршового твору чи сукупності творів; розділ віршознавства, спрямований на вивчення Р. у різних системах версифікації (розміри, рими, строфи тощо). Дослідження Р. розпочалися ще задовго до н. е., породивши чимало наукових напрямів, відмінних за філософськими та методологічними позиціями. її внутрішню природу пов’язували з музикою або зі стопою (теорія стоп), або з інтонацією чи фіксуванням масового повторення однорідних елементів (статистичний метод) і т. п., однак поки що не існує інтегрованої системи Р. (ритмології).

Ритміка. Що таке Ритміка? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів