Риторика. Що таке Риторика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Риторика. Що таке Риторика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Риторика (грецьк. rhetorike — ораторське мистецтво) — наука красномовства. Як ораторське мистецтво виникла в Елладі, звідки поширилася на Стародавній Рим та новочасну Європу. У братських школах барокової доби була обов’язковою дисципліною. До її складу входила поетика, що викладалася у вигляді обов’язкового навчального предмета семи вільних мистецтв. Студенти Києво-Могилянської академії спонукалися до написання та проголошення орацій, а викладачі — до розробок стилістики. Незважаючи на те, що Р. пізніше втрачала своє первісне значення, тлумачилася в іронічному аспекті як мовлення зовні Привабливого, але внутрішньо порожнього змісту, вона мала вплив на художню літературу, зокрема на подальше вживання та вдосконалення стилістичних фігур, як-от анафора, епіфора, інверсія, еліпсис, паралелізм, умовчання, багатосполучниковість, риторичне питання, сформульоване не з метою отримання відповіді, а для увиразнення поетичного мовлення (Хто там співає тужливі пісні? — В. Еллан), риторичне ствердження (Так, я буду крізь сльози сміятись. — Леся Українка) або заперечення, як в іронічному анафорично-епіфоричному (симплока) вірші М. Вінграновського До себе:

Не люби свого сина від колиски його.
Не люби товариства від порогу його,
Не люби всього світу, себе не люби.
Не люби свого духу —
домовину роби!

Риторика. Що таке Риторика? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *