Розповідач, або Наратор. Що таке Розповідач, або Наратор? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Розповідач, або Наратор. Що таке Розповідач, або Наратор? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Розповідач, або Наратор (лат. narrator —- розповідач) — різновид літературного суб’єкта, вимислена автором особа, від імені якої в епічному творі він веде розповідь про події та людей, з допомогою якої формується весь уявний світ літературного твору. Р. — літературна постать, котра, як правило, є водночас автором і персонажем (Рудий Панько у Вечорах на хуторі коло Диканьки). Від співвідношень автора і Р. залежить характер розповіді літературного твору, спосіб розкриття його змісту. Діапазон їх широкий: від P., який не має нічого спільного з автором, крім того, що ним вимислений, до P., що є безпосереднім виразником авторських ідей, його ідеологічної позиції. Характеристика Р. включає два важливі моменти: його позицію щодо твореного ним уявного світу твору; ступінь його видимості в структурі літературного твору. Позиція Р. — то насамперед його погляд на персонажів і події, що відбуваються; його активна участь у них (Р. — співучасник подій) чи часово-просторова віддаленість (Р. — споглядач, суддя, вчитель).

Ступінь видимості залежить від того, називає автор свого Р. чи ні; наскільки явне у творі його я граматично; наскільки виразною є його характеристика. Автор може не називати свого Р., та читач має виразне уявлення про його вік, стать, соціальне становище, симпатії й антипатії, характер, оскільки про це свідчить його розповідь. Тип Р. залежить від жанру та його історичного розвитку. Для реалістичного роману XIX ст. характерним є класичний тип Р. — всезнаючого, категоричного й безапеляційного у своїх оцінках. В українському літературознавстві побутують терміни Р. і оповідач, які різняться граматичним виявом розповіді: оповідач виступає у формі першої особи, Р. — у формі третьої особи. В новелі М. Хвильового Я (Романтика) — оповідач, а в оповіданні Іван Іванович — Р.

Розповідач, або Наратор. Що таке Розповідач, або Наратор? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів