Серія. Що таке Серія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Серія. Що таке Серія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Серія (від лат. series -— ряд) — сукупність видань, об’єднаних спільним задумом, тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що виходять під спільною назвою серії, як правило, в однотипному оформленні. Періодичні або продовжувані С. складаються з нумерованих або датованих випусків. Неперіодичні видання утворюють відкриту С, якщо тривалість її випуску заздалегідь не встановлена, і закриту С, якщо її вихід обмежений певним часом. Відкритою С. в українському книговиданні є Бібліотека поета (Український письменник), зразок закритої С — Бібліотека української літератури (Наукова думка). Періодичними є С брошур видавництва Знання .

Серія. Що таке Серія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів