Шарж. Що таке Шарж? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Шарж. Що таке Шарж? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Шарж (франц. charge) — різновид карикатури, в якій зберігається подібність з об’єктом зображення, сатиричні тенденції поступаються перед м’яким, доброзичливим гумором. Ш. має свою жанрову специфіку і в поезії: це переважно чотиривірш, в якому наявний легкий жарт, як у ряді дружніх ПІ. П. Осадчука:

ДМИТРО ПАВЛИЧКО
Від книжок вгинається поличка.
Струмом б’є із кожного рядка.
Недарма ж бо томики Павличка
Пригорнулись до томів Франка.

Ш. близький до епіграми, але позбавлений ознак в’їдливої сатиричності, а також до пародії, але без гротескової імітації творчої манери автора.

Шарж. Що таке Шарж? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів