Синестезія. Що таке Синестезія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Синестезія. Що таке Синестезія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Синестезія (грецьк. synaesthesis — одночасне відчуття) — художній прийом, поєднання в одному тропі різних, іноді далеких асоціацій. Випливає із природної властивості людини переживати водночас враження, одержані від кількох органів чуття, що приводить до синтезу кількох відчуттів. Найяскравіше С. проявилася у ліриці раннього П. Тичини — поета, схильного до кольорового слуху та слухового кольору, здатного сприймати, скажімо, квінту як жовту густу барву тощо. Синтетичне взаємозумовлення цих чинників приводило до витворення одночасної мальовничої музичності як чільної ознаки кларнетизму: За частоколом — / Зелений гімн ; Мов золото-поколото, / Горить-тремтить ріка, / Як музика і т. п.

Синестезія. Що таке Синестезія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *