Стаття. Що таке Стаття? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Стаття. Що таке Стаття? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Стаття — науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі чи газеті. Один із найпопулярніших публіцистичних, літературно-критичних жанрів періодики; своєрідне дослідження важливої суспільно-політичної чи літературної теми. Для С. характерне висвітлення конкретних питань з необхідним їх теоретичним осмисленням. С літературно-критична — досить широке за охопленням матеріалу і порівняно глибоке за аналітичним проникненням у художні твори дослідження, де висвітлюється певне явище письменства. Вона включає в себе характеристику осмислюваних літературних явищ чи процесів, оцінні підсумки, зауваження чи побажання, що випливають із зробленого аналізу.

Зміст, форма, спосіб організації і манера викладу матеріалу дають підстави детальніше скласифікувати цей жанр. Виділяють С. проблемні, полемічні, оглядові, ювілейні, С-діалоги, літературно-критичні, есе.

Стаття. Що таке Стаття? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *