Схема римування. Що таке Схема римування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Схема римування. Що таке Схема римування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Схема римування — схема розташування рим у віршовій структурі, позначувана літерами української (або латинської) абетки. Поширені в силабо-тонічній системі такі різновиди С р.: суміжне, або парне (аа бб…), перехресне (абаб), кільцеве, або оповите (абба), тернарне (аабввб), кватернарне (ааабвввб). Трапляються й інші С. р. залежно від строфічної будови (терцет, сонет, секстина, нона, децима, онегінська строфа і т. п.). Почасти у віршах, особливо у східних літературах, спостерігається монорим, наприклад: газель, рубаї, шаірі тощо (див.: Римування).

Схема римування. Що таке Схема римування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів