Творча уява. Що таке Творча уява? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Творча уява. Що таке Творча уява? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Творча уява — психічний процес, який виявляється у створенні нових образів на основі раніше набутих конкретно-чуттєвих вражень. Т. у. виступає одним із моментів діяльності письменника в єдності з його пам’яттю, мисленням, волею і почуттями. Вона ґрунтується на перетворенні уявлень шляхом їх незвичайного сполучення (асоціацій), гіперболізації, загострення, узагальнення, уподібнення тощо. Т. у. — процес завжди активний, навіть якщо він починається з пасивного відтворення баченого, колись пережитого чи з підсвідомого інтуїтивного осяяння. Т. у., яка вольовим зусиллям письменника не об’єктивується в художній образ, закріплений у тексті твору, залишається мрією, внутрішнім баченням митця. Вимріяні, створені в уяві образи використовуються в творчій діяльності письменника. Залежно від співвідношення уяви і мислення письменника складається своєрідність його образного художнього світу, індивідуального стилю, що, зрештою, позначається на жанровій структурі творів митця.

Ось чому І. Франко у праці Із секретів поетичної творчості окремий розділ відвів характеристиці уяви, її ролі в творчому процесі письменника. Синонімом Т. у. є фантазія, хоча деякі вчені бачать відмінність між ними. Під фантазією в такому разі розуміють психічний процес, результатом якого є образ, цілковито відірваний від об’єктивної дійсності. На такому різновиді Т. у., як фантазія, ґрунтується фантастика у художній літературі.

Творча уява. Що таке Творча уява? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *