Варіанти тексту. Що таке Варіанти тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Варіанти тексту. Що таке Варіанти тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Варіанти тексту (лат. varians — мінливий) — у широкому розумінні — текстові відмінності між автографами, копіями, списками чи друкованими виданнями одного і того ж твору, У вужчому значенні — видозміни тексту внаслідок його виконання (приміром, сценічного) чи переписування (різні списки Києво-Печерського патерика) тощо. У сучасній літературній практиці найбільш поширений перший приклад, в якому найчастіше виявляються авторські правки, спрямовані на зміну якості художнього твору, поліпшення його і т. п., як наприклад, у сонеті М. Зерова Pro domo:

Класична пластика і контур строгий,
І логіки залізна течія —
Оце твоя, поезіє, дорога.

У первісному варіанті цей тривірш мав дещо відмінний вигляд:

Класична пластика і контур строгий,
І логіки залізна течія —
Оце твоя, Україно, дорога.

Заміна слова Україно на слово поезіє значно змінила зміст сонета, первісна назва якого — Молода Україна — теж була досить промовиста та суголосна пафосові розстріляного відродження. Часто трапляється, що кінцевий варіант художнього твору визначається не волею автора, а сторонніми, не завжди сприятливими чинниками. Так чимало текстів П. Тичини зазнали далеко не кращих змін під тиском більшовицької критики, як наприклад, милозвучні рядки О панно Інно, панно Інно…, що публікувалися у спотвореному, безбарвному вигляді в радянських виданнях: О люба Інно, ніжна Інно…, оскільки тогочасна критика вбачала у слові панно негативний зміст.

Варіанти тексту. Що таке Варіанти тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.