Варіанти тексту. Що таке Варіанти тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Варіанти тексту. Що таке Варіанти тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Варіанти тексту (лат. varians — мінливий) — у широкому розумінні — текстові відмінності між автографами, копіями, списками чи друкованими виданнями одного і того ж твору, У вужчому значенні — видозміни тексту внаслідок його виконання (приміром, сценічного) чи переписування (різні списки Києво-Печерського патерика) тощо. У сучасній літературній практиці найбільш поширений перший приклад, в якому найчастіше виявляються авторські правки, спрямовані на зміну якості художнього твору, поліпшення його і т. п., як наприклад, у сонеті М. Зерова Pro domo:

Класична пластика і контур строгий,
І логіки залізна течія —
Оце твоя, поезіє, дорога.

У первісному варіанті цей тривірш мав дещо відмінний вигляд:

Класична пластика і контур строгий,
І логіки залізна течія —
Оце твоя, Україно, дорога.

Заміна слова Україно на слово поезіє значно змінила зміст сонета, первісна назва якого — Молода Україна — теж була досить промовиста та суголосна пафосові розстріляного відродження. Часто трапляється, що кінцевий варіант художнього твору визначається не волею автора, а сторонніми, не завжди сприятливими чинниками. Так чимало текстів П. Тичини зазнали далеко не кращих змін під тиском більшовицької критики, як наприклад, милозвучні рядки О панно Інно, панно Інно…, що публікувалися у спотвореному, безбарвному вигляді в радянських виданнях: О люба Інно, ніжна Інно…, оскільки тогочасна критика вбачала у слові панно негативний зміст.

Варіанти тексту. Що таке Варіанти тексту? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *