Видання. Що таке Видання? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Видання. Що таке Видання? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Видання — твір друку, який має самостійне поліграфічне оформлення, встановлені вихідні дані і призначений для поширення вміщеної в ньому інформації. У випадку відсутності даних про автора чи вихідної інформації В. кваліфікується як анонімне або безвихідне. За редакцією тексту В. може бути 2-е, 3-є і т. д., а також доповнене, виправлене. Особливим чином оформлюваними є В. кишенькові, мініатюрні, бібліофільські. В. академічне — найповніше наукове В., яке містить критично встановлений текст і його варіанти, оснащені ґрунтовним коментарем і довідковим апаратом. Може включати окремими розділами (томами) художні, наукові твори, щоденники і записи, листи. Відомі В. академічні українських письменників: Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Стефаника, П. Тичини, М. Рильського (див.: Академічне літературознавство). В. критичне містить спробу встановлення канонічного тексту на підставі наукового опрацювання автографів і попередніх публікацій твору; оснащується коментарем з аналізом варіантів, різночитань і їхнього походження з метою з’ясування останньої авторської волі цього тексту. В. критичне є різновидом В. наукового, виконує підготовчу функцію для В. академічного; водночас може функціонувати як масове.

До типу В. критичного наближаються видання серії Бібліотека поета, випущені Радянським письменником (Українським письменником) у 1990-92: Богдан Лепкий. Поезії; Богдан-Ігор Антонйч. Поезії; Євген Плужник. Поезії та ін. В. наукове — тип видання класичних творів, документів, архівних матеріалів, що характеризуються встановленням канонічних текстів за першоджерелами, докладним апаратом і повнотою ансамблю текстів (коментар, наукові статті з історією твору і видання його і т. п.). В. наукові часто виходять серійно, наприклад: Бібліотека української літератури у видавництві Наукова думка. Вказані типи В. — академічне, критичне, наукове — вимагають великої аналітичної роботи в аспекті текстології, високої культури В. і поліграфічного виконання.

Видання. Що таке Видання? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *