Живопис. Що таке Живопис? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Живопис. Що таке Живопис? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Живопис (малярство) і література. Проблема порівняльного аналізу Ж. і л. з метою увиразнення специфіки кожного з цих видів мистецтва, дослідження взаємовпливу має тривалу історію, починаючи з античності, особливо активно розроблялася в епохи Ренесансу і Просвітництва. Відомий афоризм поезія — сліпий живопис, живопис — німа поезія робив акцент на подібності Ж. і л. у відтворенні конкретно-чуттєвого, пластичного багатства світу. Така позиція призводила до. надмірної описовості в художній літературі, проти чого виступав Г. -Е. Лессінг у трактаті Лаокоон, або Про межі живопису і поезії (1766). Він різко розмежував сфери дійсності, які переважно й найадекватніше відтворюються обома видами мистецтва: простір — сфера дії живопису, час — сфера діяння літератури. І. Франко у трактаті Із секретів поетичної творчості (1898) виходив з того, що, і живопис, і література можуть змальовувати просторово-часові виміри дійсності, але матеріал живопису (фарби, лінії) і матеріал літератури (мова з її лексико-синтаксичними і фонетико-фонематичними особливостями) та спосіб сприймання творів живопису (візуальний контакт) і літератури (читання тексту, яке активізує уяву) зумовлюють специфіку й перевагу кожного з них.

Маляр дає нам враження кольорів, поет викликає тільки спомини кольорів, маляр апелює безпосередньо до змислу (тобто до органу чуття — зору. — Авт.), поет до уяви, — в цьому І. Франко бачив першу відмінність між Ж. і л. Друга відмінність пов’язана з асоціативністю мислення, яка відбивається в мові, за допомогою чого письменник проникає в глибини духовного світу людини, у сферу інтелектуально-емоційного життя. Отже, живописання словом, яке володіє полісемією і ритмомелодикою, милозвучністю, має свої межі і можливості (див.: Інтер’єр) в епосі, драматургії та ліриці. Звідси випливає проблема ілюстрування художніх текстів взагалі, специфіки ілюстрації в епосі, в ліричній поезії зокрема, а також дидактична проблема міри використання унаочнення в процесі вивчення художньої літератури.

Живопис. Що таке Живопис? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *